Generic placeholder image

Hej! Jag heter
Moa Lönnqvist
info@mardskog.se
036 - 18 12 00

Leverantörsvillkor

Vi på Mårdskog och Lindkvist strävar efter att ha ett bra samarbete med våra leverantörer och ser närproducenter som en viktig del av vår affärsidé. För att kunna leva upp till lagar, förordningar och krav som våra kunder ställer på vår sortimentsbredd, produktkvalitet och leveranssäkerhet behöver vårt samarbete hela tiden utvecklas. Det innebär att ni som leverantörer ger oss rätt förutsättningar för att kunna leva upp till dessa krav och på detta sätt göra förtjänstfulla affärer tillsammans.

ATT VARA LEVERANTÖR

Nedan följer information om vad som krävs som leverantör för Mårdskog & Lindkvist

SORTIMENTSAVISERING

Vi har valt att arbeta med informationsinhämtning via tjänsten Validoo Item.
För att ni skall kunna publicera information om era artiklar i tjänsten krävs det att ni är kunder till Validoo och abonnerar på ett företagsprefix från GS1. För mer information besök: http://www.validoo.se/support/validoo-item/ eller kontakta GS1 Kundservice: 08-50 10 10 10. Vårt GLN för mottag av Artikelinformation (VCD): 7350030179997.

NYHETER

 • Publicera Artikelinformation (VCD) i Validoo Item 5 veckor innan ni presenterar nyheten för våra Produktchefer.
  • Om vi väljer att ta in artikeln i vårt sortiment, kompletterar ni Artikelinformationen med en Livsmedelsbilaga (om det är ett livsmedel). Ni får gärna skicka in komplett information redan från början, om ni gör det kan ni välja att bortse från detta steg.
 • Vi kommer att kontrollera er information och återkoppla om vi har frågor. Är något felaktigt i er Artikelinformation eller Livsmedelsbilaga, ser vi det som naturligt att ni omgående rättar informationen. Ni äger informationen om era artiklar och vi kommer inte att använda annan information i vårt affärssystem och på vår webbshop, än den som ni ger oss.

SORTIMENTSFÖRÄNDRING

Vid förändring av era sortiment ser vi att ni aviserar respektive kontaktperson hos ML 45 dagar före förändringen börjar gälla.

Dessutom skall uppdaterad Artikelinformation och/eller Livsmedelsbilaga i Validoo vara publicerad mot vårt GLN senast 5 veckor innan förändringen börjar gälla, så vi kan uppdatera informationen i våra interna system och processer.

Om förändringen faller inom GTIN-regelverket så skall en ny artikel publiceras istället för en förändring. För mer information om GTIN-regler läs gärna här: http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php?lang=swedish

Om det visar sig att informationen är felaktig på befintliga artiklar ser vi att ni snarast korrigerar er Artikelinformation och/eller Livsmedelsbilaga och sänder om informationen till oss via Validoo.

När artiklar utgår från ert sortiment vill vi också att ni aviserar respektive kontaktperson hos ML 45 dagar innan artikeln utgår samt att vi får uppgift om detta via Validoos Artikelinformation.

PRODUKTMÄRKNING

Informationsförordning (EU 1169/2011) ställer krav på märkning av produkter, där ingredienser, näringsdeklaration och markering av allergener tydligt skall framgå. Information skall också vara läsbar för kund.
Samma information som finns märkt på produkten, har kund rätt till innan köpbeslut.
För oss innebär det att de produkter vi saluför skall ha märkningar som följer lagstiftning och all information som är tryckt på produkterna finns tillgänglig i vår e-handel, vid telefonförsäljning och i säljande produktblad.

MÄRKNING:

 • GTIN – Vi godtar endast GS1s numrering som ska var tryckt på samtliga förpackningsnivåer som ni levererar till oss.
 • Streckkod – Samtliga förpackningar ska vara försedda med streckkod för läsbarhet av GTIN.
  Gäller bara relevanta nivåer för affären mellan oss.
  – Konsumentartikeln/Basnivå – EAN13
  – Ytterkartong/Mellannivå – EAN13, ITF14 eller GS1-128
  – Pall/Toppnivå – GS1-128
 • Det företag som har ansvar för livsmedelsinformationen måste säkerställa att alla uppgifter finns tillgängliga och att EU-lagstiftning och svenska regler följs. Företag får inte i något led ändra den information som följer med ett livsmedel, om en sådan ändring skulle vilseleda slutkonsumenterna eller på annat sätt försämra konsumentskyddet eller slutkonsumenternas möjligheter att göra informerade val. Företagen är ansvariga för alla ändringar de gör i livsmedelsinformation som följer med ett livsmedel.

FÖRPACKADE LIVSMEDEL SKA, MED NÅGRA FÅ UNDANTAG, MÄRKAS MED FÖLJANDE UPPGIFTER:

 1. Beteckning
 2. Ingrediensförteckning
 3. Innehåll av allergener
 4. Mängdangivelse för ingredienser
 5. Nettokvantitet
 6. Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
 7. Särskilda villkor för förvaring (obligatoriskt i vissa fall)
 8. Företagets namn och adress
 9. Ursprung (obligatoriskt i vissa fall).
 10. Bruksanvisning (obligatoriskt i vissa fall)
 11. Faktisk alkoholhalt (obligatoriskt i vissa fall)
 12. Näringsdeklaration
 13. Identifieringsmärke (för animaliska produkter)
 14. Identifikationsmärkning av partiet
  (Bäst före-datum räcker om dag och månad finns med.)

Mer information om EU-förordningen (EU) 1169/2011 hittar ni här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=4 
Läs gärna mer om hur lagstiftning skall tillämpas på Livsmedelsföretagens hemsida i Märkningshandboken.
http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2013/07/M%C3%A4rkningshandbokmaj2014.pdf?fff4dc

PRISAVISERING

Prisändringar genomförs efter förhandling, i branschens gemensamma prisändringsfönster och med avisering senast 12 veckor i förväg.

Avisering sker med mallen ”Prisaviseringsunderlag MårdskogLindkvist.xls” och mailas tillsammans med ordinarie grundprislista till prisavisering@mardskog.se.

Livsmedel, non food och restaurangutrustning

Första helgfria måndagen i februari

Första helgfria måndagen i maj

Första helgfria måndagen i september

Första helgfria måndagen i november

Dryck med alkoholhalt över 3,5%       

Första helgfria dagen i mars

Första helgfria dagen i september

PRODUCENTANSVAR FÖRPACKNINGAR

Ni är ansvariga för era förpackningar enligt SFS 2014:1073, dvs deklarerar och erlägger avgifter.
Förordningen i sin helhet: http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=24593&docId=2147322&propId=5

Vi är anslutna till REPA och ställer samma krav på våra leverantörer.

CERTIFIERING

I de fall era artiklar där myndighet kräver information om spårbarhet, åligger det er att vara HACCP-certifierad.

SKICKA BILDER TILL VÅR WEBSHOP

Som leverantör till Mårdskog & Lindkvist AB är ni skyldiga att skicka och uppdatera bilder till vår webshop. har du redan ett konto logga in på https://filer.mardskog.se/ .Har ni inga inloggningsuppgifter till filarkivet kontakta någon av våra kategorichefer.