Generic placeholder image

Hej! Jag heter
Angelica Johansson
info@mardskog.se
011-321600

Det ska vara lätt för konsumenten att välja hållbar sjömat

den 3 juni 2022

Vi från fiskbranschen vill att det ska vara lätt för konsumenten att göra hållbara val. Fisk och skaldjur är produkter på en global marknad med många olika fångstområden och odlingsmetoder, vilket gör att det kan upplevas extra klurigt att välja. Det blev ännu mer komplicerat när Världsnaturfonden WWF nyligen presenterade sin uppdaterade fiskguide. Där gjorde man klart att de etablerade hållbarhetsmärkningarna MSC, ASC och KRAV inte längre per automatik ger grönt ljus i deras guide. Från Fiskbranschens Riksförbund menar vi att det är problematiskt, och kan upplevas förvirrande att fisk och skaldjur som uppfyller hårt ställda och noga kontrollerade hållbarhetskrav via erkända hållbarhetsmärkningar kan markeras med rött eller gult ljus i WWF:s guide. Underlaget för WWF:s bedömningar som ligger till grund för värderingen är inte lika transparenta och tillgängliga som de bedömningar som ligger till grund för hållbarhetsmärkta produkter.

God tillgång på hållbart fångade räkor och miljömärkt vit fisk

När du väljer hållbarhetsmärkt stödjer du därför inte bara de yrkesfiskare som lever upp till höga krav, det är också en aktiv handling för att förbättra dessa fisken. De hållbarhetscertifierade fiskena och odlingarna utvecklas ständigt då de har krav som de måste uppnå för att behålla sin märkning. De granskas dessutom årligen av en tredje oberoende part, en revisionsbyrå.

- Välkända märkningar som MSC, ASC och KRAV underlättar för konsumenter att göra mer hållbara val. Vårt budskap är att man kan även i fortsättningen kan känna sig trygg med att välja produkter som är hållbarhetsmärkta, säger Krishan Kent, styrelseordförande i Fiskbranschens Riksförbund.

Leave your comment