Alltid nära tillhands...

 
 
Närproducerat hos Blomlöfs Rökeri

Vistakulle Fruktodling - Mårdskog & Lindkvist

Vistakulle Fruktodling

Fruktodlingar, och särskilt äppelodlingar, har i Södra Vätterbygden en historia som går mycket långt tillbaka i tiden. Området tillhör numera de så kallade ”Östra Vätterbranterna”, ett av UNESCO utsett biosfärsområde som sträcker sig utmed Vätterns sydöstra strand, från den bördiga Skärstadalen i söder till Gränna i norr, med en unik kombination av kultur, jordmåner och klimatzoner.

Runt Vistakulle, på landremsan mellan Vättern och Landsjön, har det funnits odlingar i hundratals år. Här hittar du Vistakulle Fruktodling, där vi med varsam hand och stor kärlek odlar och förädlar våra äpplen. Alla våra drycker, från must och cider till våra ädlare varianter, är framtagna med omsorgen om råvaran som grundpelare.
Kalla det gärna yrkesstolthet.

 - Mårdskog och Lindkvist