Alltid nära tillhands...

 
 
Närproducerat hos Blomlöfs Rökeri

Vätterfisk – Yrkesfiskarna i Hjo - Mårdskog & Lindkvist

Vätterfisk
– Yrkesfiskarna i Hjo

Vild Vätterfisk är ett samarbete mellan yrkesfiskarena runt Vättern. Projektet har som mål att hitta lokala lösningar för distribution och konsumtion av Vild Vätterfisk. Att sprida kännedom hos restauranger och konsumenter om den fina matfisk som finns i Vättern. Allt yrkesfiske sker med omtanke och hänsyn till framtida generationer, närfiskat och hållbart. All fisk är certifierad via Närfiskat.

 - Mårdskog och Lindkvist