Alltid nära tillhands...

 

Produktindrag/Återkallelse

Fyll i alla uppgifter angivna nedan vid återkallning av artiklar. Våra kontaktpersoner vid produktindrag återkopplar till er så fort denna information har nått dem.

Produktbenämning*

GTIN/EAN*

Ert artikelnummer*

Bäst före datum*

Batchnummer*

Orsak till produktindrag*

Hantering av produkt (retur till er/kassering/annat)*

Kontaktuppgifter

Namn*

Telefon*

E-post*