Alltid nära tillhands...

För leverantörer

Vi på Mårdskog och Lindkvist strävar efter att ha ett bra samarbete med våra leverantörer och ser närproducenter som en viktig del av vår affärsidé. För att kunna leva upp till lagar, förordningar och krav som våra kunder ställer på vår sortimentsbredd, produktkvalitet och leveranssäkerhet behöver vårt samarbete hela tiden utvecklas. Det innebär att ni som leverantörer ger oss rätt förutsättningar för att kunna leva upp till dessa krav och på detta sätt göra förtjänstfulla affärer tillsammans.